Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Soknerådet har konstituert seg

Soknerådet har konstituert seg

Det nye soknerådet i Seljord hadde tysdag 22. oktober 2019 sitt første møte.  På dette møtet var det val av leiar og nestleiar.  Slik vart utfallet av valet:

  • Leiar:  Bergit Lisleåsheim Telnes, Seljord
  • Nestleiar:  Turid Øverbø, Åmotsdal

Kyrkjeverje Jon Svarttdal er sekretær og kasserar for soknerådet.

Soknerådet skal ha to møter i løpet november og desember.  Møta er opne for publikum, og skal haldast desse dagane:

  • Onsdag 20. november 2019 kl 18:00 i Åmotsdal (grendehuset)
  • Tysdag 17. desember 2019 kl 18:00 i Seljord (kyrkjekontoret)

Bilete til høgre syner den nye soknerådsleiaren.