Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar > Artiklar > Nyheter

Endringar i gudstenesteplanen

Endringar i gudstenesteplanen

Gudstenesteplanen i siste nummer av Helg & Høgtid har blitt endra.  Søndag 6. september vert det messe i Flatdal kyrkje i staden for Seljord kyrkje.  Grunnen til dette er at bispevisitasen i Seljord første veke av september har blitt utsett på uviss tid.