07.12.2019: Sal 96,10-13

10 Forkynn blant folkene: Herren er konge,
          verden står fast, den kan ikke rokkes!
          Han dømmer folkene med rettferd.
          
   
...


Kilde: www.bibel.no