20.09.2020: Mark 7,31-37

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. ...


Kilde: www.bibel.no