Seinsommarmesse i Manndal kapell


Seinsommarmesse

Komande sundag - 21. august 2022 - er det seinsommarmesse i Manndal kapell kl 11,00.  På denne messa vil ny kyrkjeverje bli presentert.  Etter messa vert det servering og sosialt samvær.  Vel møtt.

Biletet syner altaret i Manndal kapell.

Tilbake