Høgmesse i Seljord kyrkje


Komande sundag

Komande sundag - 09. juli 2023 - er 6. sundag i treeiningstida i kyrkja vår.  Då skal det vere høgmesse i Seljord kyrkje.

6. sundag i treeiningstida er aposteldagen i kyrkja vår.  Denne dagen har raud som liturgisk farge.  

Messa byrjar kl 11,00.  Liturg skal vere Dag Harald Undheim, organist er Gunnar Ajer, og Einar Heggtveit skal vikariere som kyrkjetenar.  

Tekstane for dagen finn du på bibelselskapets nettsider.

Tilbake