Familiemesse på Dyrsku'n 2023


Komande sundag

Komande sundag - 10. september 2023 - er det 15. sundag i treeiningstida i kyrkja vår.  Då skal det vere familiemesse på Dyrsku'n 2023.  

Treeiningstida har grøn som liturgisk farge.  

Messa byrjar kl 11,00. Korskulen i Bø og mannskoret Ågapet  skal delta med sang på messa, og me skal gjeve eit takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Messa skal vere i teltet som harnamnet Tettpå stor.  Lett å finne - nært inngangspartiet.

Vel møtt.

Biletet på denne sida syner Korskulen i Bø frå eit tidlegare års gudsteneste på Dyrsku'n.

Tekstane for dagen finn du på bibelselskapets nettsider.

Tilbake