I himmelen, i himmelen – salmekveld i Flatdal kyrkje


Onsdag 1. november

Ein av dei mest kjende helgemessesalmane våre heiter I himmelen, i himmelen.  Denne salmen har me fått frå Sverige – Landstad importerte den når han laga den nye salmeboka i 1870.  Tonen me nyttar i Noreg er derimot heilnorsk – det er ein folketone frå Heddal.

I gamle dagar vart Helgemesse – eller Allehelgensdag – feira 1. november, både i Noreg og i resten av verda.  På slutten av 1700-talet vart dagen hjå oss flytt til fyrste sundag i november, medan resten av verda for det meste har halde på 1. november fram til i dag.

I år skal me skipe til ein salmekveld i Flatdal kyrkje på gamle helgemesse – onsdag 1. november kl 19,00.  Me har gitt kvelden namnet I himmelen, i himmelen.  På programmet denne kvelden vil det stå song og musikk og tekstar som kan knytast til Helgemesse.

Kjetil Bergheim og Torunn Raftevold Rue vil stå for det musikalske, medan Sigrid Aksnes Stykket og Svanhild Rui Gustavsen vil lese tekstar.

På salmekvelden vil det bli lese eit dikt av Magnus Brostrup Landstad som ikkje har vore lese offentleg tidlegare.  Diktet er skrive medan Landstad var prest i Kviteseid, og handlar om svalane som reiser når hausten kjem.

Me skal ha forsangarkor denne kvelden - vil du vere med i dette koret kan du kontakte kantor Kjetil Bergheim på telefon 918 41 306.

Tilbake