Helgmål Seljord kyrkje 02. juli 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Seljord kyrkje 02. juli 2021 Dag i kyrkjeåret: Fredag før 6. sundag i treeiningstida (aposteldagen). Musikk:  Organist Anne Vik. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  Salmesong i opptak frå messe i Seljord kyrkje 20. juni 2021.

Bilete syner altar og altarbilete i Seljord kyrkje.

God helg.

Tilbake