Helgmål Manndal kapell 20. august 2021


Mot helg.

Liturgisk andakt frå Manndal kapell 20. august 2021 Dag i kyrkjeåret: Fredag før 13. sundag i treeiningstida. Musikk:  Folkemusikar Ottar Kaasa. Liturg: Sokneprest Dag Harald Undheim.  Salmesong i opptak frå folkemusikkmesse i Åmotsdal kyrkje 13. juni 2021

Bilete syner det nybeisa Manndal kapell ein godversdag august 2021.

God helg.

Tilbake