Lokala til Ønsket & Elsket


Lokala til Ønsket & Elsket blei opna av biskop Stein Reinertsen. 

Lokala til Ønsket & Elsket blei opna av biskopen under visitasen i Seljord 21. - 26. september 2021.

Les meir på bispedømmerådets heimeside.

Biletet syner biskopen når han klipper snora under opningsseremonien 22. september.  Biletet er lånt frå bispedømmerådets heimeside.

Tilbake