Ledige stillingar i Seljord sokn


Kyrkja i Seljord har to ledige stillingar.

 

Kyrkja i Seljord har to ledige stillingar:

  • Organist
  • Diakon

Er dette noko for deg ?  Eller kjenner du nokon som kunne vere interessert i ein slik stilling ?

Nærare opplysningar om organiststillinga.

Nærare opplysningar om diakonstillinga.

Tilbake