Bispevisitas i Seljord


Det skal vere bispevisitas i Seljord.

 

Det skal vere bispevisitas i Seljord 21. - 26. september 2021.  Ein god del av programmet vil gå føre seg på dagtid, og ikkje vere offentleg.  Men mykje vil vere offentleg, og vil ha opne dører for alle som vil vere med. 

Desse programpostane er opne:

TYSDAG 21. SEPTEMBER
18:30 Kulturkveld på Granvin kulturhus i kinosalen

ONSDAG 22. SEPTEMBER
07:30 Frukost og morgonbøn i Manndal kapell

TORSDAG 23. SEPTEMBER
18:00 Konsert i Flatdal kyrkje med Ingebjørg Lognvik Reinholdt

SØNDAG 26. SEPTEMBER
11:00 Visitasgudsteneste i Seljord kyrkje med visitasforedrag.
Kyrkjekaffi på Misjonshuset for inviterte, grunna pademien.

Vel møtt til visitasdagar.

Bilete syner biskop Stein Reinertsen, og er lånt frå www.kirken.no.

Tilbake