Arkiv


Her er en oversikt over de sakene vi har publisert på våre nettsider

 

Påmelding gudstenester desember 2020

Av omsyn til smittevern knytt til korona/covid19 må me ha eit øvre tal på kor mange som kan vere til stades i kyrkja ved gudstenester og ky...

Les meir

 

Oppdatering smitevern kyrkjene i Seljord

Etter ny gjennomgang, har det vorte ny oppdatering av smittevernreglane for kyrkjene i Seljord.

Les meir

 

Ei historisk hending

Biskopens joleandakt 2020.

Les meir

 

Helg og Høgtid nr 2 2020

Les meir

 

Opplev salmekveld i Flatdal kyrkje

Vil du oppleve salmekveld i Flatdal kyrkje 17. november 2020 ? 

Les meir

 

Salmekveld i Flatdal kyrkje

Bispevisitasen er avlyst - salmekvelden som var planlagd til Flatdal kyrkje skal gjennomførast. - men til anna tidspunkt enn opprinneleg te...

Les meir

 

Advents- og jolehelsing til femåringane

Soknerådet ønskjer å gje femåringane i kyrkja ei helsing til advent/jol.

Les meir

 

Bispevisitas utsett til hausten

Av omsyn til smittestoda i samfunnet vårt, er det planlagde bispevisitasen 17. - 22. november 2020 utsett til hausten 2021.

Les meir